20 år av forskningsbaserat varumärkesarbete

______________________________________________
 

Nordic Brand Academy är ett undersöknings- och kunskapsföretag grundat av Stockholms Universitet. Vi har sedan 2004 hjälpt ett stort antal beslutsfattare och organisationer, i Sverige och internationellt, till framgångsrikare varumärkesbyggande baserat på forskningsvaliderade metoder och insikter.

Research

Insikter är centralt i dagens konkurrens. 
Nordic Brand Academy använder forskningsbaserade verktyg för att ta fram validerade insikter kring en organisations varumärke och anseende.
Med validerade insikter som bas läggs grunden för en framgångsrik, och mer kostnadseffektiv,  strategi.

kunskapsseminarier

Vi erbjuder öppna och skräddarsydda seminarieprogram inom varumärkesbyggande, anseendestyrning och kommunikation. 
 
Yrkesverksamma på ledande positioner inom varumärke och kommunikation kan också gå med i vårt Engager Network som syftar till att vara en brygga mellan akademi och praktik. 

Rådgivning

Nordic Brand Academy erbjuder faktabaserad strategisk och operativ rådgivning. Våra råd tar sin utgångspunkt i våra validerade insikter och vår forskningsbaserade metodik, Brand Leadership Model.
Vi hjälper vi dig och din organisation att utveckla en varumärkesdriven affärsmodell. Genom vår process kan din affärsmodell kvalitetssäkras och stärkas.

några av de vi arbetat med genom åren

20 år

Sedan starten

50 länder

Marknadsinsikter

Tusentals

Varumärkesstudier