Om Nordic Brand Academy

Nordic Brand Academy är ett undersöknings- och kunskapsföretag med inriktning mot anseende och varumärkesfrågor. Bolaget grundades 2004 med Stockholms Universitet som medgrundare.
 
Vi erbjuder:

  • seminarier och kompetensutveckling
  • publikationer
  • undersökningar
  • rådgivningstjänster.
  • för yrkesverksamma på ledande positioner inom marknad och kommunikation erbjuder vi också ett medlemsnätverk i syfte att vara en brygga mellan akademi och praktik inom varumärkesområdet.


Genom åren har vi jobbat med många av Nordens starkaste varumärken. Under 10 år ansvarade vi även för Reputation Institutes verksamhet i Sverige. 

Ledning

Robert Gelmanovski, Managing Partner
Robert har de senaste 25 åren arbetat med Brand Management och ledarskapsfrågor, i Sverige och internationellt, med fokus på anseende och "hur man lever sitt varumärke". Hans bakgrund inkluderar positioner som Associate director på JKL, Brand Manager Unilever, chefredaktör på tidningen LIV- Ledarskap i vården, VD Universum Storbritannien och Nederländerna (employer branding och values research). Robert forskar inom reputation management och har arbetat som rådgivare åt flera av Sveriges, och världens, starkaste varumärken. Han är också en flitigt anlitad föreläsare inom kommunikations- och ledarskapsområdet.
 
email: robert.gelmanovski@nordicbrand.eu

Tony Apéria, Dr,  Founding partner
Tony disputerade år 2001 på en avhandling om varumärkesbyggande i dagligvaruhandeln. Tony
var med och grundade därefter Nordic Brand Academy 2003 som ett nätverk och brygga mellan akademi och näringsliv. Han har 25 års svensk och internationell praktisk erfarenhet av rådgivning inom Brand Management,
Reputation Management, Sustainability och Business Models.
Tony verkar som lärare och forskare på Stockholm Business School vid Stockholms universitet. I sin nuvarande forskning studerar han Styrning av det hållbara varumärkeskapitalet, Managing Sustainable Brand Equity. De sektorer som fokuseras i hans forskning är bank/finans och detaljhandeln.
Tony har tio års svensk och internationell erfarenhet av att utbilda chefer inom Executive-MBA. Han har under åren samarbetat med JKL och Kreab. Han är tillsammans med professor Kevin L Keller medförfattare till den europeiska versionen av världens mest sålda kursbok om varumärken, Strategic Brand Management.

email: tony.aperia@nordicbrand.eu

Affärsidé

Utveckla varumärken och organisationer med validerade insikter, grundade i forskning.

Vision

Mer kunskap, bättre beslut. 

Värdegrund

Nyfikenhet
Användbarhet
Lärande