Tjänster

"Vi stärker din affär och ditt varumärke med forskningsbaserade metoder"
 
Nordic Brand Academy är ett undersöknings- och kunskapsföretag med inriktning mot varumärkesdriven affärsutveckling. Bolaget är delägt av Stockholms Universitet. 

Vi erbjuder:

  • Research
  • Seminarier 
  • Rådgivning 
  • Stöd i utveckling av varumärkesdriva affärsmodeller

ENgager network

För yrkesverksamma på ledande positioner inom marknad och kommunikation erbjuder vi också ett medlemsnätverk i syfte att vara en brygga mellan akademi och praktik inom varumärkesområdet. Vi samlas fyra gånger per år under en frukost med tema. 

BRAND Excellence

Våra Brand Excellence seminarier har utvecklats i samarbete med ledande akademiker och praktiker. 
De riktar sig främst till beslutsfattare inom varumärkesområdet som vill utöka och fördjupa sina kunskaper inom området, men även till dig som vill utveckla din förmåga att analysera, utveckla och styra företagets varumärke.

Challenge Dialogues

Skräddarsydda kunddialoger inom varumärkes- och anseendeområdet. Du och din organisation får inspiration och kunskap kopplat till konkreta utmaningar för din organisation. 

Dialogen följer ett strukturerat arbetssätt och tar 2 timmar att genomföra. Förutom att blixtbelysa utmaningar för organisationen och diskutera lösningar är Brand Challenge Dialogues ett utmärkt sätt att snabbt kompetensutveckla organisationen på varumärkesområdet.