Tjänster

Vi stärker din affär och ditt varumärke med forskningsbaserade metoder
 
Nordic Brand Academy är ett undersöknings- och kunskapsföretag med inriktning mot varumärkesdriven affärsutveckling. Bolaget grundades av Stockholms Universitet. 

Vi erbjuder:

  • Research
  • Seminarier 
  • Rådgivning 
  • Stöd i utveckling av varumärkesdriva affärsmodeller

ENgager network

För yrkesverksamma på ledande positioner inom marknad och kommunikation erbjuder vi också ett medlemsnätverk i syfte att vara en brygga mellan akademi och praktik inom varumärkesområdet. Vi samlas fyra gånger per år på en frukost med tema. 

Medlemsskapet är individuellt men det finns möjligheter att teckna ett företagsmedlemskap så fler i organisationen kan ta del av nätverket.

BRAND Excellence

Våra Brand Excellence seminarier har utvecklats i samarbete med ledande akademiker och praktiker. 
De riktar sig främst till beslutsfattare inom varumärkesområdet som vill utöka och fördjupa sina kunskaper inom området, men även till dig som vill utveckla din förmåga att analysera, utveckla och styra företagets varumärke. Vi erbjuder både fysiska och digitala seminarier. Vissa är öppna seminarier, medan andra är skräddarsydda efter era behov. 

Challenge Dialogues

Skräddarsydda kunddialoger inom varumärkes- och anseendeområdet. Du och din organisation får inspiration och kunskap kopplat till konkreta utmaningar för din organisation. 

Dialogen, som kan ske digitalt eller fysiskt, följer ett strukturerat arbetssätt och tar 2 timmar att genomföra. Förutom att blixtbelysa utmaningar för organisationen och diskutera lösningar är Brand Challenge Dialogues ett utmärkt sätt att snabbt kompetensutveckla organisationen på varumärkesområdet. 

KONTAKTA OSS